ทัวร์จีน BORI-คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4 วัน 3 คืน(26-03-62)
February 18, 2019
ทัวร์ดูไบ BPEA-(UEA-LX01-TG) LUXURY DUBAI 5 DAYS 3 NIGHT (13-04-62)
February 18, 2019

ทัวร์จีน BORI-ลี่เจียง รถไฟความเร็วสูง ภูเขาหิมะมังกรหยก(27-03-62)

<strong>สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “มณฑลยูนนาน”</strong><strong>นั่งรถไฟสัมผัสความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง-คุนหมิง ที่นั่งสะดวก สบาย</strong><strong>ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์  “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เผชิญความสูงที่ </strong><strong>4,506</strong><strong> เมตร</strong><strong>ชมทะเลสาบจิ่วไจ้โกวน้อย “ ไป๋สุ่ยเหอ ” เที่ยวชม “ เมืองโบราณลี่เจียง ”</strong><strong>เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (</strong><strong>KY) </strong>