ทัวร์ฝรั่งเศส BTOG-ฝรั่งเศส France Beautiful Small Village 12 Days (TG) Mar-Jul 2019 28 มี.ค.- 8 เม.ย.62 ถึง 11-22 ก.ค.62
March 14, 2019
ทัวร์ภูฏาน BFIN FT-PBH KB02C เที่ยวฟิน ครบสูตร พิชิตดินแดนมังกรสายฟ้า 13-17 เม.ย.62
March 14, 2019

ทัวร์ญี่ปุ่น BZEG AZNGO01 (MAR) XJ (NGO-NGO) CHERRY BLOSSOM IN NAGOYA TAKAYAMA 5D3N 20-24 มี.ค.62 ถึง 26-30 มี.ค.62

นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  - ชมความงามซุ้มประตูสีแดงเสาโทริอิ กิฟุ - ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้ ปราสาทคิโยสึ - ชมซากุระ ณ ปราสาทนาโกย่า - มิตซุย เอ้าท์เล็ต 

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]