ทัวร์ลาว BBES-BT-LAOS001_PG_MAR-JUN19 ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 1-3 มี.ค.62 ถึง 28-30 มิ.ย.62
February 26, 2019
ทัวร์ฮ่องกง BBES-BT-HKG01_CX ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน 09 – 11 มี.ค. ถึง 29 มิ.ย.- 01 ก.ค.62
February 27, 2019

ทัวร์ไต้หวัน BVWO ไฟไหม้ COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5D3N BY SL 21-25 มี.ค.62

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว – สถานีรถไฟสือเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง