เที่ยวฮ่องกง BCUC-EASY LUCKY IN HONGKONG (CX) MAY-JUN’19 04 – 06 พ.ค.62 ถึง 23 – 25 มิ.ย.62
March 16, 2019
เที่ยวเวียดนาม BCUC-EASY WONDERFUL IN BANA HILL (PG) 4D3N 04 – 07 เม.ย.62 ถึง 25 – 28 เม.ย.62
March 18, 2019

เที่ยวเกาหลี BCUC-EASY KOREA SPRING LOVER BY LJ MAY – JUN 19 5D3N (SEOUL 3 NIGHT) 03 – 07 พ.ค.62 ถึง 29 มิ.ย.- 3 ก.ค.62

อินชอน – หุบเขาศิลปะโพชอน - สวนศิลปะ อันยาง – ทงแดมุน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน) ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอาง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค –ดิวตี้ฟรี - โซลทาวเวอร์ - เมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

[recaptcha]