ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ca3a38938eac945e70e3a9128da4b843
boeingplus_About
March 14, 2019

ทัวร์ภูฏาน BFIN FT-PBH KB02C เที่ยวฟิน ครบสูตร พิชิตดินแดนมังกรสายฟ้า 13-17 เม.ย.62

พาโร –พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum of Bhutan-พาโรรินปุงซองParo Rinpung Dzong ป้อม ดรุ๊กเกียว ซอง Drukgyal Dzong -เมืองทิมพู เมืองทิมพู-เมืองภูนาคา-สถูป 108 องค์-ภูนาคาซอง-วังดี โปดรัง Kuenselphodrang-อนุสรณ์สถานชอร์เตน-วัดนันนารี -ตาชิโซซอง วัดทักซัง-โชว์ระบำภูฏาน 
February 5, 2019

ทัวร์ภูฏาน BPEA (BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS 23-27 ม.ค.- 26-30 พ.ค. 62

ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง