ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ca3a38938eac945e70e3a9128da4b843
boeingplus_About
April 5, 2019

ทัวร์โครเอเชีย BWOR-WQR1608Z แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน QR [ZAG-ZAG] 9 มิ.ย.62

ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค เก็บภาพ วิหารเซนต์มาร์ก สัญลักษณ์ของเมืองซาเกรบ ซึ่งหลังคาปูกระเบื้องเป็นรูปตราของกองทหาร เที่ยวชม เมืองโทรเกียร์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าทั้งป้อมปราการจัตุรัสและกำแพงเมือง
March 15, 2019

ทัวร์โครเอเชีย BTOG-โครเอเชีย 9 วัน (TK) MAR APR MAY JUN JUL 2019 25 มี.ค.- 2 เม.ย.62 ถึง 13 – 21 ก.ค.62

เดินชมความสวยงามของอุทยานแห่งชาติทะเลสาบ “พลิตวิเซ่ เจเซร่า” ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ KOZJAK ในฤดูกาลที่สวยที่สุด พร้อมชิมหอยนางรม แบบสดๆ “พร้อมจิบไวน์ ” ณ อ่าวมาลี สตอน  เดินชม “กำแพงเมืองโบราณ” และ “เมืองเก่าดูบรอฟนิค” สถานที่ท่องเที่ยวของโครเอเชีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD MT. พร้อมล่องเรือชมความสวยงามของทะเลอาเดรียติค
February 21, 2019

ทัวร์โครเอเชีย BVTG-Croatia Wonder 8D QR 11-18 เม.ย./ 1-8 พ.ค. 2562

ซาเกรบ-โอพาเทีย-พลิตวิเซ่-ซาดาร์-สปลิท ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ซีเบนิค
February 13, 2019

ทัวร์โครเอเชีย BSUN-SUN SERIES_CROATIA FULL OF LIFE 8D5N BY OS 8 -15 พ.ค. 2562

กรุงเวียนนา ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ซาเกร็บ – ชมเมือง – โอพาเทีย – ชมเมือง & รูปปั้นสัญลักษณ์นางแห่งนกนางนวล – รีเยกา ซาดาร์ (Unesco) – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ โดแนท – มหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย – […]