ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ca3a38938eac945e70e3a9128da4b843
boeingplus_About
April 19, 2019

ทัวร์ฮ่องกง BORI ฮ่องกง เน้นๆ 3 วัน 2 คืน (ET) 14 มิ.ย.62

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียนนมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
April 18, 2019

ทัวร์ฮ่องกง BORI NXMAY2019_ไหว้พระ ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้ว 31 พ.ค.62

สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ชมวิวบนตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง “SKY 100”  ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจที่มาเก๊าและฮ่องกง
April 17, 2019

ทัวร์ฮ่องกง BZEG-ZHKG05 (MAY-OCT) HX ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 25 ต.ค.62

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
April 17, 2019

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า BZEG-ZHKG10 (JUN 2019-JAN 2020) FD ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 17 ม.ค.63

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน