ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ca3a38938eac945e70e3a9128da4b843
boeingplus_About
April 17, 2019

ทัวร์ญี่ปุ่น BZEG-AZNRT09 (APR – JUN) XJ TOKYO STRONG PINKMOSS 5D3N 28 มิ.ย.62

นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกพิงค์มอส  –  ดิวตี้ฟรี  – ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 
April 17, 2019

ทัวร์ญี่ปุ่น BZEG-ZNRT16 (MAY) ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์ พิงค์มอส 29 พ.ค.62

นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ทุ่งดอกพิงค์มอส – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 
April 17, 2019

ทัวร์ญี่ปุ่น BZEG-ZHOK09 (MAY-JUN) XJ ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 22 มิ.ย.62

ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร  – สวนโอโดริ – บ่อน้ำสีฟ้า   โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป – อิออน มอลล์  เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี […]
April 11, 2019

ทัวร์ญี่ปุ่น BVWO-EXPERIENCE JAPAN ALPS 4D 3N BY SL MAY-JUN 19 16 มิ.ย.62

นำท่านสัมผัส ประสบการณ์พิเศษ “ชมหิมะฤดูร้อน  กำแพงหิมะ JAPAN ALPS” สัมผัสหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมย่านเมืองเก่า เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ” ช้อปปิ้ง ย่านการค้าซาคาเอะ และ DUTY FREE