ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ca3a38938eac945e70e3a9128da4b843
boeingplus_About
April 17, 2019

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า BZEG-ZHKG10 (JUN 2019-JAN 2020) FD ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 17 ม.ค.63

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน
April 4, 2019

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง BPUB-FD775-FD767 # สะพานข้ามทะเล….มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 31 ส.ค.62

มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่ ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ –  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
March 26, 2019

ทัวร์ฮ่องกง BOUT-SMET02.1_ฮ่องกง– เซินเจิ้น จูไห่-มาเก๊า 28 มิ.ย.62

ฮ่องกง– เซินเจิ้น โดยรถโค้ช จำลองเมืองฮอลแลนด์-โรงงานผลิตหยก-ศูนย์สมุนไพรจีน-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ MANGROVE GROOVE 3D เมืองจูไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์-THE VENETIAN-ยังหอไอเฟลจำลองของมาเก๊า ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
February 26, 2019

ทัวร์ฮ่องกง BBES-BT-HKG08_CX_APR-JUN19 ฮ่องกง มาเก๊า 05-07 เม.ย.62 ถึง 29 มิ.ย.-01 ก.ค.62

Mongkok Ladies Market สะพานเชื่อมฮ่องกง/จูไห่/มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • โบสถ์เซ็นต์ปอล • เซนาโด้สแควร์ • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เวเนเชี่ยน • ฮ่องกง วัดแชกงมิว • วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี่ • ตลาดหยก • รีพลัสเบย์