ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ca3a38938eac945e70e3a9128da4b843
boeingplus_About
January 11, 2019

ทัวร์มองโกเลีย ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6วัน5คืน 21-26 มิถุนายน 2562 BSEA-SH3UHET2

พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู ถนนโบราณจินหลี่
January 11, 2019

ทัวร์มองโกเลีย Winter Mongolia 8D6N 16 – 23 มี.ค. 62 BVIE-VW_MN008

ชม เมืองคาราโครัม ราชธานีแห่งแรกของมองโกเลีย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย  พระราชวังฤดูหนาวแห่งบอจด์ข่าน วัดกันดาน อนุสาวรีย์เจงกิสข่านขนาดยักษ์ ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมือง  ห้าง STATE DEPARTMENT และ GOBI Outlet สนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคะสายพันธุ์ทาคิ ขี่อูฐทะเลทราย เล่นสกีหิมะ
January 11, 2019

ทัวร์มองโกเลีย เยือนดินแดน เจงกิสข่าน 16-20 มี.ค. 62 BVIE-VW_MN007

อุทยานแห่งชาติ – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – เขาหินรูปเต่าขนาดยักษ์ – กิจกรรมขี่ม้า หรือสุนัขลากเลื่อน ครอบครัวชาวพื้นเมือง – สกีรีสอร์ท – กรุงอูลานบาตาร์ อนุสาวรีย์รำลึกไซซาน – วัดกันดาน – จัตุรัสซัคบาทาร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  โรงงานทำเสื้อผ้าแคชเมียร์
January 3, 2019

ทัวร์มองโกเลีย OPENING MONGOLIA WINTER 5D3N 16 – 20 FEB 2019 BASI-SMK 02

เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์บินตรงสู่มองโกเลีย เตรียมพร้อมเทศกาลหิมะที่กำลังจะมาถึง เยือนดินแดนนักรบมองโกเลีย ดินแดนแห่งธรรมชาติที่เงียบสงบ ชมวิถีชีวิตเรียบง่าย เปิดประสบการณ์ สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน สุดน่ารัก ที่ทุกท่านจะได้สัมผัสด้วยตาตัวเอง