ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ca3a38938eac945e70e3a9128da4b843
boeingplus_About
April 6, 2019

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BWOR-WQR1109Z แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน QR(07-08-62)

นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ – เซอร์แมท – นั่งรถไฟกรอเนอแกรต – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น – โลซานน์  – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น […]
April 6, 2019

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BWOR-WQR1108P สวิตเซอร์แลนด์(แม็กจิโอเร) 8 วัน QR (12-06-62)

มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์ เบลลินโซน่า – ลูกาโน่ – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่– สเตรซา – ทะเลสาบมัจโจเร  เกาะเบลล่า – แทช – เซอร์แมท […]
April 5, 2019

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BWOR-WTG1108Z แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน TG [MXP-ZRH] 19 มิ.ย.62

มิลาน – ลูกาโน่ – Fox Town Outlet – หุบเขาเวอร์ซาสก้า(Unseen) – เบลิโวน่า – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ – แทช – เซอร์แมท – นั่งรถไฟกรอเนอแกรต – เขาแมทเธอร์ฮอร์น ทะเลสาบริฟเฟลซี – อินเทอร์ลาเค่น – […]
April 5, 2019

ทัวร์ยุโรป BWOR-WQR1109Z แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน QR [MXP-ZRH] 7 ส.ค.62

นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ – เซอร์แมท – นั่งรถไฟกรอเนอแกรต – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น – โลซานน์ เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น – […]