ใบอนุญาติเลขที่ 11/08626
บริษัท โบอิ้งพลัส จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 1/91 อาคารสุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ชั้น 5
ห้อง 91 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ca3a38938eac945e70e3a9128da4b843
boeingplus_About
April 19, 2019

ทัวร์เวียดนาม BBES BT-VN11_FD_มหัศจรรย์..VIETNAM เวียดนาม ญาตราง ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 27 ก.ย.62

ญาตราง • วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง มุยเน่ • ทะเลทรายแดง • ทะเลทรายขาว • ชมลำธาร FAIRYSTREAM โฮจิมินห์ • วัดเทียนฮัว • ตลาดเบนถัน
April 19, 2019

ทัวร์เวียดนาม BBES-BT-VN09_PG_มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก 3 วัน 2 คืน(27-09-62)

นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดิงเกา  –  เรือนจำฟูโกว๊ก – วัดโฮโกว๊ก – วัดดิงชาว – ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ – Long Beach Center – ฟาร์มผึ้ง – ไร่พริกไท – ซิมไวน์ –  หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง 
April 19, 2019

ทัวร์เวียดนาม BBES BT-VN10_PG_ มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน 30 ส.ค.62

ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง วัดลองเซิน  • ปราสาทโพนคร • ดาลัด  • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย โบสถ์หินญาตราง • ตลาด DAM […]
April 19, 2019

ทัวร์เวียดนาม BBES BT-VN005_VJ_มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน 25 ก.ย.62

ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา ซาปา-นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน-ฮานอย ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหง๊อกเซิน –ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ